Payout je
viac ako

Payout je partnerom pre firmy, ktoré chcú vo svojom podnikaní dosiahnuť viac.

planet
O nás

Payout je jedna platforma pre rôzne odvetvia.

Payout je certifikovaná platobná inštitúcia, ktorá ponúka rýchle, bezpečné a bezproblémové spracovanie platieb.

API Dokumentácia

Ponúkame vám kompletnú API dokumentáciu, ktorá vám poskytne všetky potrebné informácie k implementácii

Support

Automatizujeme všetko, okrem komunikácie s našimi klientmi

Automatizácia

Zvyšujeme efektivitu finančných operácií, znižujeme chybovosť spôsobenú manuálnym zásahom.

Flexibilita

Riešenia na mieru sú to, čo chceme klientovi poskytnúť pri plnení jeho požiadaviek. Naše procesy vždy prispôsobujeme potrebám klienta.

Platobná brána Payout

Rýchla, jednoduchá a variabilná platobná brána.

Payout je riešenie, ktoré ponúka rýchle a bezproblémové platby.

illustrator

Payout API je ľahko integrovateľné, jednoducho využiteľné a bezpečné.

PHP, nodejs, .net, native-response. Rýchle a jednoduché. Na novú platobnú bránu môžete prejsť bez ďalších riadkov zložitého kódu.

Node.js
Ruby
PHP
Go
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'app.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. require 'uri'
 2. require 'net/http'
 3. 
 4. url = URI('https://app.payout.one/api/v1/checkouts')
 5. 
 6. http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 7. 
 8. request = Net::HTTP::Post.new(url)
 9. request['Content-Type'] = 'application/json'
 10. request['Authorization'] =
 11.   "Bearer SFMyNTY.g3QABBACZAEEZGF0YWEDZAAGc2lnbmVkbgYAe68kd2QB.72N3LRK5QXAvJteVRhzWsAsxipwplEsec06Gtg0uSw4\n"
 12. request['Accept'] = 'application/json'
 13. request.body = "{
 14.   \"amount\": 683,
 15.   \"currency\": \"EUR\",
 16.   \"email\": \"john.doe@payout.one\",
 17.   \"customer\": {
 18.     \"first_name\": \"John\",
 19.     \"last_name\": \"Doe\",
 20.     \"note\": \"Good customer\"
 21.   },
 22.   \"external_id\": \"844c65d5-55a1-6530-f54e-02ddc9ce7b18\",
 23.   \"metadata\": {
 24.     \"note\": \"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.\"
 25.   },
 26.   \"nonce\": \"a35fc329-6dc6-58ad-d40f-55bd981124b9\",
 27.   \"redirect_url\": \"https://payout.one/payment/redirect\",
 28.   \"signature\": \"0e82c6862a98ae7a0d1cd0b958c27b116e8c136bae899d43e8d115610c107bd3\"
 29. }"
 30. 
 31. response = http.request(request)
 32. puts response.read_body
 1. <?php
 2. 
 3. $curl = curl_init();
 4. 
 5. curl_setopt_array($curl, array(
 6.  CURLOPT_URL => "https://app.payout.one/api/v1/authorize",
 7.  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 8.  CURLOPT_ENCODING => "",
 9.  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 10.  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 11.  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
 12.  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 13.  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 14.  CURLOPT_POSTFIELDS => "{\n\t \"client_id\": \"88a6b2e4-c485-4250--b9b8ad92d41e\",\n\t \"client_secret\": \"4c4f4df3-d026--8c4b-98e0434c882a\"\n}",
 15.  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
 16.   "Content-Type: application/json",
 17.   "Accept: application/json"
 18.  ),
 19. ));
 20. 
 21. $response = curl_exec($curl);
 22. $err = curl_error($curl);
 23. 
 24. curl_close($curl);
 25. 
 26. if ($err) {
 27.  echo "cURL Error #:" . $err;
 28. } else {
 29.  echo $response;
 30. }
 1. package main
 2. 
 3. import (
 4.  "fmt"
 5.  "io/ioutil"
 6.  "net/http"
 7.  "strings"
 8. )
 9. 
 10. func main() {
 11. 
 12.  url := "https://app.payout.one/api/v1/checkouts"
 13.  method := "POST"
 14.  payload := strings.NewReader("{\n \"amount\": 683,\n \"currency\": \"EUR\",\n \"customer\": {\n \"email\": \"john.doe@payout.one\",\n \"first_name\": \"John\",\n \"last_name\": \"Doe\",\n \"note\": \"Good customer\"\n },\n \"external_id\": \"844c65d5-55a1-6530-f54e-02ddc9ce7b18\",\n \"metadata\": {\n \"note\": \"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.\"\n },\n \"nonce\": \"a35fc329-6dc6-58ad-d40f-55bd981124b9\",\n \"redirect_url\": \"https://payout.one/payment/redirect\",\n \"signature\": \"0e82c6862a98ae7a0d1cd0b958c27b116e8c136bae899d43e8d115610c107bd3\"\n}")
 15.  client := &http.Client{
 16.    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
 17.     return http.ErrUseLastResponse
 18.    },
 19.  }
 20.  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 21. 
 22.  if err != nil {
 23.    fmt.Println(err)
 24.  }
 25.  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
 26.  req.Header.Add("Authorization", "Bearer SFMyNTY.g3QABBACZAEEZGF0YWEDZAAGc2lnbmVkbgYAe68kd2QB.72N3LRK5QXAvJteVRhzWsAsxipwplEsec06Gtg0uSw4")
 27.  req.Header.Add("Accept", "application/json")
 28. 
 29.  res, err := client.Do(req)
 30.  defer res.Body.Close()
 31.  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 32. 
 33.  fmt.Println(string(body))
 34. }
icon
API Dokumentácia

API Dokumentácia poskytuje všetky informácie potrebné pre úspešnú integráciu.

icon
Stabilita

Riešenie zaisťuje spracovanie platieb bez chýb a výpadkov.

icon
Bezpečnosť

Spĺňame medzinárodný štandard 3D Secure pre spracovanie platobných kariet a každoročne je auditovaný najprísnejším medzinárodným bezpečnostným auditom PCI DSS.

icon
Jednoduchosť

Jednoduchý a rýchly proces spracovnia online platieb, jednoduchá integrácia.

icon
Flexiblita

Riešenia na mieru sú to, čo chceme klientovi poskytnúť pri plnení jeho požiadaviek. Naše procesy vždy prispôsobuje potrebám klienta.

Node.js
Ruby
PHP
Go
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
Automatizácia

Automatizácia finančných procesov

Vďaka nášmu riešeniu má spoločnosť k dispozícií účet, ktorý plne automaticky ovláda priamo zo svojho interného systému. To umožňuje plnú automatizáciu podnikových finančných procesov s nadštandardnou úrovňou zabezpečenia a kontroly.

Automatizujeme všetko okrem komunikácie.

Payout znamená aj individuálny prístup a nadštandardné vzťahy s každým jedným klientom.

Composition
SAAS

Platobné riešenie

Payout softvér vám umožní prijímať transakcie od vašich klientov a zákazníkov cez všetky dostupné platobné metódy na vami zadané bankové účty.