Digitálne platby pre vyšší výkon firiem

Payout ponúka viac pre vaše podnikanie a vašich klientov.

O nás

Všetky služby na jednom mieste

Platobná
brána

Jednou integráciou pokryjete celkové portfólio platobných metód a finančné prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii.

Digitálne bankovníctvo

Platobné služby integrované do softvérových produktov a platforiem - od prístupu k bankovým účtom v reálnom čase, cez online platby až po platobný účet.

Payout
Banklink

Prihlasujte sa do vašich účtov z rozličných bánk cez jedno konto. Všetky vaše účty dokážete sledovať a riadiť prostredníctvom Payout konta.

Payout
ID

Zvýšte bezpečnosť svojho podnikania a eliminujte riziká pomocou online ID, overenia bankového účtu a mnohých ďalších výhod.

PAYOUT, IDEÁLNY PARTNER PRE VÁS

Dokážeme splniť každú výzvu, ktorú nám klient v oblasti fintech zadá

Pomáhame malým a stredným podnikom zvyšovať obraty pomocou jednoduchej automatizácie platieb.

Inovatívny projekt si vyžaduje inovatívne riešenie. Integrovaná sada finančných nástrojov umožňuje mikroplatby priamo z mobilnej aplikácie Fotomat a zabezpečuje maximálne pohodlie pri tlači fotografií.

Aby ste boli najlepší, musíte sa zamerať na hlavnú činnosť. Vďaka automatickej rekonciliácií dokáže najprogresívnejší farmaceutický eshop na Slovensku dodať klientom do 4 hodín.

Úspešné oslovenie medzinárodného trhu si vyžaduje platobný účet vo viacerých menách. Výber efektívnych riešení, ktoré zlepšujú používanie eshopu a majú pozoruhodné výhody pre zákazníkov, ktorí môžu bezpečne a s dôverou vykonávať svoje transakcie.

illustrator

Našou prioritou je, aby naše technológie boli neustále moderné a bezpečné

PHP, nodejs, .net, native-response. Rýchle a jednoduché. Na nové platobné riešenie môžete prejsť bez ďalších riadkov zložitého kódu.

Node.js
Ruby
PHP
Go
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'app.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. require 'uri'
 2. require 'net/http'
 3. 
  										
 4. url = URI('https://app.payout.one/api/v1/checkouts')
 5. 
  										
 6. http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 7. 
  										
 8. request = Net::HTTP::Post.new(url)
 9. request['Content-Type'] = 'application/json'
 10. request['Authorization'] =
 11.   "Bearer SFMyNTY.g3QABBACZAEEZGF0YWEDZAAGc2lnbmVkbgYAe68kd2QB.72N3LRK5QXAvJteVRhzWsAsxipwplEsec06Gtg0uSw4\n"
 12. request['Accept'] = 'application/json'
 13. request.body = "{
 14.   \"amount\": 683,
 15.   \"currency\": \"EUR\",
 16.   \"email\": \"john.doe@payout.one\",
 17.   \"customer\": {
 18.     \"first_name\": \"John\",
 19.     \"last_name\": \"Doe\",
 20.     \"note\": \"Good customer\"
 21.   },
 22.   \"external_id\": \"844c65d5-55a1-6530-f54e-02ddc9ce7b18\",
 23.   \"metadata\": {
 24.     \"note\": \"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.\"
 25.   },
 26.   \"nonce\": \"a35fc329-6dc6-58ad-d40f-55bd981124b9\",
 27.   \"redirect_url\": \"https://payout.one/payment/redirect\",
 28.   \"signature\": \"0e82c6862a98ae7a0d1cd0b958c27b116e8c136bae899d43e8d115610c107bd3\"
 29. }"
 30. 
  										
 31. response = http.request(request)
 32. puts response.read_body
 1. <?php
 2. 
  										
 3. $curl = curl_init();
 4. 
  										
 5. curl_setopt_array($curl, array(
 6.  CURLOPT_URL => "https://app.payout.one/api/v1/authorize",
 7.  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 8.  CURLOPT_ENCODING => "",
 9.  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 10.  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 11.  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
 12.  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 13.  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 14.  CURLOPT_POSTFIELDS => "{\n\t \"client_id\": \"88a6b2e4-c485-4250--b9b8ad92d41e\",\n\t \"client_secret\": \"4c4f4df3-d026--8c4b-98e0434c882a\"\n}",
 15.  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
 16.   "Content-Type: application/json",
 17.   "Accept: application/json"
 18.  ),
 19. ));
 20. 
  										
 21. $response = curl_exec($curl);
 22. $err = curl_error($curl);
 23. 
  										
 24. curl_close($curl);
 25. 
  										
 26. if ($err) {
 27.  echo "cURL Error #:" . $err;
 28. } else {
 29.  echo $response;
 30. }
 1. package main
 2. 
  										
 3. import (
 4.  "fmt"
 5.  "io/ioutil"
 6.  "net/http"
 7.  "strings"
 8. )
 9. 
  										
 10. func main() {
 11. 
  										
 12.  url := "https://app.payout.one/api/v1/checkouts"
 13.  method := "POST"
 14.  payload := strings.NewReader("{\n \"amount\": 683,\n \"currency\": \"EUR\",\n \"customer\": {\n \"email\": \"john.doe@payout.one\",\n \"first_name\": \"John\",\n \"last_name\": \"Doe\",\n \"note\": \"Good customer\"\n },\n \"external_id\": \"844c65d5-55a1-6530-f54e-02ddc9ce7b18\",\n \"metadata\": {\n \"note\": \"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.\"\n },\n \"nonce\": \"a35fc329-6dc6-58ad-d40f-55bd981124b9\",\n \"redirect_url\": \"https://payout.one/payment/redirect\",\n \"signature\": \"0e82c6862a98ae7a0d1cd0b958c27b116e8c136bae899d43e8d115610c107bd3\"\n}")
 15.  client := &http.Client{
 16.    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
 17.     return http.ErrUseLastResponse
 18.    },
 19.  }
 20.  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 21. 
  										
 22.  if err != nil {
 23.    fmt.Println(err)
 24.  }
 25.  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
 26.  req.Header.Add("Authorization", "Bearer SFMyNTY.g3QABBACZAEEZGF0YWEDZAAGc2lnbmVkbgYAe68kd2QB.72N3LRK5QXAvJteVRhzWsAsxipwplEsec06Gtg0uSw4")
 27.  req.Header.Add("Accept", "application/json")
 28. 
  										
 29.  res, err := client.Do(req)
 30.  defer res.Body.Close()
 31.  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 32. 
  										
 33.  fmt.Println(string(body))
 34. }

Prečo sa rozhodnúť pre Payout?

icon
Hráme podľa pravidiel

Platobné služby realizujeme na základe licencií platných v celej EÚ a naše povinnosti si plníme do bodky.

icon
99,9% úspešnosť realizovaných platieb

Náš platobný formulár sa vypĺňa bezproblémovo a s odoslaním nebýva žiaden problém.

icon
Vaše peniaze sú naozaj vaše

Peniaze, ktoré vám zákazníci pošlú, máte rýchlo k dispozícii a môžete s nimi narábať tak, ako potrebujete.

icon
Začnite zadarmo

Zriadenie Platobného účtu je u nás bez poplatkov. O kvalite našich služieb nepochybujeme, vyskúšať si ich môžete zadarmo.

icon
Bezpečnosť na 1. mieste

Vaše citlivé informácie sú u nás v bezpečí. Spĺňame medzinárodný štandard 3D Secure pre spracovanie platobných kariet.

icon
Riešenia na mieru

V krátkom čase a za použitia najnovších technológií vytvárame pre potreby našich klientov ideálne riešenia na mieru.

Node.js
Ruby
PHP
Go
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });

Sme transparentní, všetko vysvetlíme a objasníme

Spracovali sme už viac ako 750 miliónov eur v 14 krajinách Európy. Hovorí za nás viac ako 600 000 spokojných zákazníkov. S našimi klientmi spoločne rastieme každý mesiac o 10%.

Automatizujeme všetko okrem komunikácie

Poskytujeme nadštandardný klientsky support pre Vás i Vašich klientov a komunikácia začína slovami: "Áno, ako Vám pomôžem?".

Composition

Začnite využívať služby Payout!

Vytvoriť účet

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať