Digitálne platby pre vyšší výkon firiem

Payout ponúka viac pre vaše podnikanie a vašich klientov.

O nás

Všetky služby na jednom mieste

Platobná
brána

Jednou integráciou pokryjete celkové portfólio platobných metód a finančné prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii.

Digitálne bankovníctvo

Platobné služby integrované do softvérových produktov a platforiem - od prístupu k bankovým účtom v reálnom čase, cez online platby až po platobný účet.

Payout
Banklink

Prihlasujte sa do vašich účtov z rozličných bánk cez jedno konto. Všetky vaše účty dokážete sledovať a riadiť prostredníctvom Payout konta.

Payout
ID

Zvýšte bezpečnosť svojho podnikania a eliminujte riziká pomocou online ID, overenia bankového účtu a mnohých ďalších výhod.

PAYOUT, IDEÁLNY PARTNER PRE VÁS

Dokážeme splniť každú výzvu, ktorú nám klient v oblasti fintech zadá

Payout je riešenie, ktoré ponúka rýchle a bezproblémové platby.

Do našej ponuky sme vďaka tomuto klientovi pridali možnosť opakovaných platieb a prijímanie platieb natívne priamo v mobilnej aplikácii.

Klientovi sme poskytli nastavenie platieb tak, aby svoje produkty dokázali doručovať už po štyroch hodinách od vytvorenia objednávky.

Mobilonline je náš úspešný klient, ktorý so svojimi produktami pôsobí aj v zahraničí. Klientovi sme na základe jeho požiadavok zvládli promptne aktivovať platby na jeho e-shope aj v menách Maďarska a Rumunska.

illustrator

Našou prioritou je, aby naše technológie boli neustále moderné a bezpečné

PHP, nodejs, .net, native-response. Rýchle a jednoduché. Na nové platobné riešenie môžete prejsť bez ďalších riadkov zložitého kódu.

Node.js
Ruby
PHP
Go
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'app.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. require 'uri'
 2. require 'net/http'
 3. 
  										
 4. url = URI('https://app.payout.one/api/v1/checkouts')
 5. 
  										
 6. http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
 7. 
  										
 8. request = Net::HTTP::Post.new(url)
 9. request['Content-Type'] = 'application/json'
 10. request['Authorization'] =
 11.   "Bearer SFMyNTY.g3QABBACZAEEZGF0YWEDZAAGc2lnbmVkbgYAe68kd2QB.72N3LRK5QXAvJteVRhzWsAsxipwplEsec06Gtg0uSw4\n"
 12. request['Accept'] = 'application/json'
 13. request.body = "{
 14.   \"amount\": 683,
 15.   \"currency\": \"EUR\",
 16.   \"email\": \"john.doe@payout.one\",
 17.   \"customer\": {
 18.     \"first_name\": \"John\",
 19.     \"last_name\": \"Doe\",
 20.     \"note\": \"Good customer\"
 21.   },
 22.   \"external_id\": \"844c65d5-55a1-6530-f54e-02ddc9ce7b18\",
 23.   \"metadata\": {
 24.     \"note\": \"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.\"
 25.   },
 26.   \"nonce\": \"a35fc329-6dc6-58ad-d40f-55bd981124b9\",
 27.   \"redirect_url\": \"https://payout.one/payment/redirect\",
 28.   \"signature\": \"0e82c6862a98ae7a0d1cd0b958c27b116e8c136bae899d43e8d115610c107bd3\"
 29. }"
 30. 
  										
 31. response = http.request(request)
 32. puts response.read_body
 1. <?php
 2. 
  										
 3. $curl = curl_init();
 4. 
  										
 5. curl_setopt_array($curl, array(
 6.  CURLOPT_URL => "https://app.payout.one/api/v1/authorize",
 7.  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
 8.  CURLOPT_ENCODING => "",
 9.  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
 10.  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
 11.  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => false,
 12.  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
 13.  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST",
 14.  CURLOPT_POSTFIELDS => "{\n\t \"client_id\": \"88a6b2e4-c485-4250--b9b8ad92d41e\",\n\t \"client_secret\": \"4c4f4df3-d026--8c4b-98e0434c882a\"\n}",
 15.  CURLOPT_HTTPHEADER => array(
 16.   "Content-Type: application/json",
 17.   "Accept: application/json"
 18.  ),
 19. ));
 20. 
  										
 21. $response = curl_exec($curl);
 22. $err = curl_error($curl);
 23. 
  										
 24. curl_close($curl);
 25. 
  										
 26. if ($err) {
 27.  echo "cURL Error #:" . $err;
 28. } else {
 29.  echo $response;
 30. }
 1. package main
 2. 
  										
 3. import (
 4.  "fmt"
 5.  "io/ioutil"
 6.  "net/http"
 7.  "strings"
 8. )
 9. 
  										
 10. func main() {
 11. 
  										
 12.  url := "https://app.payout.one/api/v1/checkouts"
 13.  method := "POST"
 14.  payload := strings.NewReader("{\n \"amount\": 683,\n \"currency\": \"EUR\",\n \"customer\": {\n \"email\": \"john.doe@payout.one\",\n \"first_name\": \"John\",\n \"last_name\": \"Doe\",\n \"note\": \"Good customer\"\n },\n \"external_id\": \"844c65d5-55a1-6530-f54e-02ddc9ce7b18\",\n \"metadata\": {\n \"note\": \"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been.\"\n },\n \"nonce\": \"a35fc329-6dc6-58ad-d40f-55bd981124b9\",\n \"redirect_url\": \"https://payout.one/payment/redirect\",\n \"signature\": \"0e82c6862a98ae7a0d1cd0b958c27b116e8c136bae899d43e8d115610c107bd3\"\n}")
 15.  client := &http.Client{
 16.    CheckRedirect: func(req *http.Request, via []*http.Request) error {
 17.     return http.ErrUseLastResponse
 18.    },
 19.  }
 20.  req, err := http.NewRequest(method, url, payload)
 21. 
  										
 22.  if err != nil {
 23.    fmt.Println(err)
 24.  }
 25.  req.Header.Add("Content-Type", "application/json")
 26.  req.Header.Add("Authorization", "Bearer SFMyNTY.g3QABBACZAEEZGF0YWEDZAAGc2lnbmVkbgYAe68kd2QB.72N3LRK5QXAvJteVRhzWsAsxipwplEsec06Gtg0uSw4")
 27.  req.Header.Add("Accept", "application/json")
 28. 
  										
 29.  res, err := client.Do(req)
 30.  defer res.Body.Close()
 31.  body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 32. 
  										
 33.  fmt.Println(string(body))
 34. }

Prečo sa rozhodnúť pre Payout?

icon
Hráme podľa pravidiel

Platobné služby realizujeme na základe licencií platných v celej EÚ a naše povinnosti si plníme do bodky.

icon
99,9% úspešnosť realizovaných platieb

Náš platobný formulár sa vypĺňa bezproblémovo a s odoslaním nebýva žiaden problém.

icon
Vaše peniaze sú naozaj vaše

Peniaze, ktoré vám zákazníci pošlú, máte rýchlo k dispozícii a môžete s nimi narábať tak, ako potrebujete.

icon
Začnite zadarmo

Zriadenie Platobného účtu je u nás bez poplatkov. O kvalite našich služieb nepochybujeme, vyskúšať si ich môžete zadarmo.

icon
Bezpečnosť na 1. mieste

Vaše citlivé informácie sú u nás v bezpečí. Spĺňame medzinárodný štandard 3D Secure pre spracovanie platobných kariet.

icon
Riešenia na mieru

V krátkom čase a za použitia najnovších technológií vytvárame pre potreby našich klientov ideálne riešenia na mieru.

Node.js
Ruby
PHP
Go
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });
 1. var https = require('https');
 2. var options = {
 3.  'method': 'POST',
 4.  'hostname': 'ie.payout.one',
 5.  'path': '/api/v1/authorize',
 6.  'headers': {
 7.   'Content-Type': 'application/json',
 8.   'Accept': 'application/json'
 9.  }
 10. };
 11. var req = https.request(options, function (res) {
 12. var chunks = [];
 13. res.on("data", function (chunk) {
 14.  chunks.push(chunk);
 15. });

Sme transparentní, všetko vysvetlíme a objasníme

Spracovali sme už viac ako 750 miliónov eur v 14 krajinách Európy. Hovorí za nás viac ako 600 000 spokojných zákazníkov. S našimi klientmi spoločne rastieme každý mesiac o 10%.

Automatizujeme všetko okrem komunikácie.

Poskytujeme nadštandardný klientsky support pre Vás i Vašich klientov a komunikácia začína slovami: "Áno, ako Vám pomôžem?".

Composition

Začať využívať služby Payout

Vytvoriť účet

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať