Automatization

Payout je riešenie, ktoré poskytuje jednoduché, rýchle a spoľahlivé platby.

Payout je jedna platforma pre rôzne odvetvia. Platby je potrebné uskutočňovať 24 hodín denne po celý rok. Preto nie je dôležité to, či ste malý alebo veľký podnik, rovnako nie je dôležitá ani oblasť vášho podnikania. Platby sú zdrojom energie každého podnikania a čoraz častejšie je potrebné ich realizovať automaticky. Payout bol od začiatku navrhnutý škálovateľne, schopný integrovať sa do akéhokoľvek podniku.

Platobná inicializačná služba

Plná automatizácia platobných procesov a zvyšovanie efektívnosti celého systému

Vďaka nášmu riešeniu má spoločnosť k dispozícií účet, ktorý plne automaticky ovláda priamo zo svojho interného systému. To umožňuje úplnú automatizáciu podnikových finančných procesov s nadštandardnou úrovňou zabezpečenia a kontroly.