Všetky články, Payout Academy

Ako začať s marketingom?

Možno to na prvý pohľad pre mnohých podnikateľov nevyzerá lákavo a zdá sa im to zbytočné, avšak opak je pravdou. Mať pri podnikaní kvalitne vybudovaný marketing je veľmi dôležité. Prečo je to tak, čo marketing je a aké sú jeho hlavné myšlienky nám priblížil social media marketér a online tvorca Tony Dúbravec.

14. apríla 2023 | 7 min.

Čo vlastne marketing je?

Marketing si veľa ľudí zamieňa s reklamou alebo s komunikáciou, pričom ide o širšiu disciplínu. Jeho základná štruktúra je postavená na štyroch P: Product (produkt), Place (miesto), Price (cena), Promotion (propagácia). To znamená, že sa zameriavame na produkt, na to, kde ho predávame, za akú cenu a podmienky a akým spôsobom o tom dáme ľuďom vedieť. Veľa ľudí sa sústredí len na to “pekné” - na reklamu a ako to ľuďom odpromovať. Avšak predtým, ako začneme komunikovať s klientmi je potrebné mať vyriešené tieto štyri body. 

Potrebujem mať pri podnikaní už od začiatku nastavenú marketingovú stratégiu?

Áno, nejakú stratégiu treba mať. Na začiatku predsa mám ciele, ktoré chcem splniť. Cieľom marketingu je, aby sa firme biznisovo darilo. V prvotnej fáze podnikania sa marketingová stratégia nedá úplne detailne naplánovať. Ale čím lepší plán, tým jednoduchšia práca. Treba byť čo najpodrobnejší a najšpecifickejší v tom, čo v tej chvíli dokážem dať dokopy. Veľmi ťažko sa vytvára stratégia, keď sa vyskytne nejaký problém.

Čo všetko by mala firma robiť, aby prosperovala?

Sústrediť sa na všetky štyri P, ktoré som spomínal na začiatku a mať ich vyladené. Mať vymyslenú stratégiu, ktorá reflektuje aj na biznisový plán. Marketingová stratégia by nemala byť zostavená osobitne, mala by vychádzať z tej biznisovej, aby napĺňala ciele. Je potrebné držať sa nejakého plánu a ísť si za ním. No zároveň byť aj flexibilný. Za posledné roky sme videli, ako rýchlo a radikálne sa veci menia. V rámci e-commerce ide o drsný rok, na ktorý treba reagovať a to nie len v oblasti komunikácie, ale vo všetkých smeroch, v cenotvorbe či v doručovaní produktov.

Ako zistím či je náš marketing úspešný alebo naopak neúspešný?

Základný bod, pri ktorom to zistíme je, či sa firme darí. Od toho sa odvíjajú už detailnejšie veci. Ako napríklad reakcie od ľudí, sentiment zákazníkov, negatívne recenzie, či sú ľudia spokojní a či nás naši zákazníci ďalej odporúčajú. Toto všetko treba brať do úvahy. Základným ukazovateľom však je či firma rastie.

Čo určite nerobiť, čomu sa vyhnúť?

Nenechávať všetko len na rozhodnutí majiteľa, alebo nesústrediť všetky rozhodnutia na jednu osobu. Malo by to byť konsenzom kvalifikovaných názorov. Pri komunikácii určite nie je dobré riadiť sa zaužívaným klišé: “Aj zlá reklama je reklama”. Zlá reklama je reklama, ale je naozaj zlá. To sa nedá oklamať. Sú to skratky, za ktorými ľudia možno vidia zvýšenú sledovanosť, ale nie je dôležité či o vás hovoria, ale ako. Odzrkadľuje sa to potom na tržbách, fluktuácii zamestnancov, častých vrátkach alebo negatívnych recenziách.

Dokážem negatívnym recenziám zabrániť?

Skôr nie. Dôležité je vnímať ich, brať ich do úvahy a chcieť ich zmeniť. Väčšina ľudí vybaví negatívne recenzie frázou “ďakujeme, poučíme sa”. Malo by tu byť však vidieť nejaký posun. Samozrejme, že ide o vážne problémy a vtedy by mal byť priestor na kompenzáciu a správne vykomunikovanie problému.

Ako takéto recenzie riešiť?

Odporúča sa presunúť takúto konverzáciu do mailov alebo niekde do súkromia, aby sa negatívne veci neriešili na verejnosti. Zároveň je potrebné dbať na to, aby nespokojný zákazník videl, že k nemu máme osobný prístup a záujem vyriešiť jeho problém - nie mu len v skratke odpísať. Podstatné je nastaviť si proces riešenia negatívnych recenzií. Stáva sa totiž, že keď príde nejaká negatívna recenzia rieši ju niekto na marketingu, kto nemá absolútne žiaden dosah k prevádzkovým veciam. Potom nastáva preposielanie si problému medzi zamestnancami na rôznych odvetviach. Veľa zákazníkov si myslí, že píšu recenziu konkrétnej predavačke, ale pravda je taká, že správu prijíma social media manažér.

Koľko treba do marketingu investovať na začiatku podnikania?

Existujú na to rôzne kľúče. Napríklad, to môže byť 10% z obratu. Niekto to vypočítava zo zisku. Záleží na tom, ako funguje náš biznisový model, čo sa spočiatku nedá určiť. Preto je prvotná investícia väčšia. Ľudia to však robia naopak. Na začiatku nemajú toľko peňazí a preto žiaľ do marketingu neinvestujú. Odporúča sa investovať najprv viac a potom si to nastaviť v zdravej miere podľa štruktúry cenotvorby. 

Ako vybudovať značku a zvýšiť o nej povedomie?

Povedomie o firme zvýšime cez reklamu a komunikáciu. Je to vďaka veľkému a opakovanému zásahu. To znamená, že musíme osloviť veľkú masu ľudí, ideálne v opakovanej frekvencii. Povedomie je len otázkou zásahu - to či sa so značkou ľudia už stretli, či o nej niečo vedia. Väčšou výzvou je meranie povedomia. Množstvo značiek to nerieši. Ide totiž o výskumy v tisíckach eur. 

Na čo treba myslieť pri výbere názvu a loga firmy?

Logo by nemalo vznikať samostatne od názvu. Tieto dve veci musia byť v symbióze. Na začiatku je však názov omnoho dôležitejší ako logo. 

Názov by nemal obsahovať slovo, ktoré priamo popisuje čo vo firme robíme. Nemalo by to byť len označenie produktu, pretože ak sa rozhodnem predávať niečo iné, názov by nemal zmysel. Ak chcem pôsobiť na zahraničných trhoch, je potrebné brať to do úvahy už pri rozbiehaní podniku. Dôležité je hľadieť aj na kultúrne faktory, či môj názov, ktorý som si zvolil, v zahraničí neznamená niečo negatívne. 

Výber loga je veľmi individuálny. Niekto pracuje iba s typografiou, niekto s ikonami, symbolmi a pre niekoho je dôležitá farebnosť. 

Dôležité je, aby sa logo nemenilo, aby bolo rozpoznateľné a všadeprítomné. 

Ako zabezpečiť, aby sme boli rozpoznateľní a odlišní od konkurencie? 

Najjednoduchšie je to vtedy, keď svoju konkurenciu poznáme a vieme, čo ostatní nerobia. Musíme mať relevantný prehľad o tom, kto je náš konkurent. Nie je to len o produktoch, ale aj o tom, ako zákazníkov zaujať. Treba poznať konkurenciu, trh a seba. Povedať si v čom sme zaujímaví a v čom iní.  

A na záver... Čo je podľa teba, najväčšie kúzlo úspešného marketingu?

Podľa mňa je to nezblázniť sa zo všetkých nových impulzov, poznať svojho zákazníka, byť si istý tým čo robím a hlavne byť trpezlivý. Na výsledky si treba počkať.

Paula Lipková
Autor článku
Paula Lipková
PR marketing špecialista

Payout News, Všetky články

Online platobné riešenie z dvoch pohľadov

Výber toho správneho poskytovateľa online platobnej služby by mala byť jedna z vecí, na ktoré sa treba dobre pripraviť. V tomto článku vám Martina Hanusová, ako Chief Sales Officer zo spoločnosti Payout bližšie predstaví naše...

Payout News, Všetky články

Payout – súčasťou prezidentskej delegácie v Kanade a USA 

Začiatok roku 2024 priniesol rýchle a výnimočné udalosti, medzi ktoré patrí a je aj obrovskou cťou pre spoločnosť Payout – sprevádzanie pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na oficiálnej návšteve Kanady a USA. Táto príležitosť...

Payout News, Všetky články

Autentifikátor vs. SMS kód: Vyššia bezpečnosť v Payout Banking

Bezpečnosť našich klientov je u nás na prvom mieste, a tak sme pred necelým rokom prišli s novinkou v Payout Banking, a to dvoj-faktorovým autentifikačným systémom – s autentifikátorom. Táto nová forma overovania poskytuje nie...