Všetky články, Payout Case Study

Efektívnejšie výplaty miezd: Prípadová štúdia Accace EWA a riešenia Payout

Po prvýkrát prinášajú na Slovensko spoločne Accace, TULIP a InvAce progresívnu technológiu EWA. Podporujú tak spoločnosti, ktoré chcú vychovávať svojich zamestnancov a pozdvihnúť benefity na vyššiu úroveň. Riešenie spolupracuje aj s našou finančnou inštitúciou Payout, ktorá sa špecializuje na automatizáciu platieb., Táto prípadová štúdia ukazuje úspešnú implementáciu integrácie API Payout a platformy Banklink na uľahčenie rýchlejších, bezpečnejších a plne automatizovaných výplat miezd pre zamestnancov cez platformu Accace EWA.

13. decembra 2023 | 5 min.

 Predstavenie klienta:

Spoločnosť Accace EWA (Earned Wage Access) sa venuje poskytovaniu efektívnych a bezrizikových procesov pre svojich klientov. Aby si udržala konkurenčnú výhodu, neustále hľadá inovatívne technológie na zlepšenie skúseností klientov a optimalizáciu ich interných operácií.

Partnerstvo a riešenie:

V rámci strategického kroku ponúkania vylepšených mzdových služieb sa Accace EWA spojila s Payout. Využitím špičkovej integrácie API Payout a platformy Banklink sa spoločnosť Accace EWA zamerala na zrýchlenie ich mzdového procesu, zlepšenie efektivity a zabezpečenie bezpečného platobného prostredia pre svojich klientov.

Proces implementácie:

Proces implementácie a prechod bol vďaka užívateľsky prívetivému dizajnu [dokumentácie] riešenia Payout hladký a nevyžadoval si skoro žiadne zmeny v existujúcom procese, čo zabezpečilo bezproblémovú integráciu. 

Realizované výhody:

Spolupráca s Payout priniesla Accace EWA množstvo výhod:

  • Automatizácia procesu: Vďaka výplate platieb sa mzdový proces stal plne automatizovaným, čím sa znížilo zaťaženie tímu Accace EWA. Časovo náročné úlohy sa zjednodušili, čo tímu umožnilo sústrediť sa na strategickejšie povinnosti.
  • Vyššia miera bezpečnosti: : Automatizovaný platobný systém je vybavený kvalitnými bezpečnostnými opatreniami na ochranu citlivých údajov a transakcií. Riešenie navyše ponúka možnosť zálohovania pre neskoré podania, čím sa zmiernia potenciálne riziká spojené s omeškaním platieb.

Výhľad do budúcnosti:

Úspešná implementácia riešenia pripravila cestu pre ďalšiu spoluprácu medzi Accace EWA a Payout. Obe strany sú nadšené skúmaním ďalších inovatívnych technológií na zvýšenie efektivity a zlepšenie ich služieb. Vyzdvihujeme zosúladenie hodnôt medzi oboma spoločnosťami s dôrazom na ich spoločný záväzok zjednodušiť zložité procesy. Automatizované výplaty miezd nielen ušetrili veľa času, ale zlepšili aj celkovú skúsenosť klienta.

  • Rozšírený rozsah služieb: Prijatím riešenia Payout mohla spoločnosť Accace EWA ponúknuť svojim klientom rozšírenú škálu služieb a zabezpečili sa tak bezproblémové a bezpečné platby v rámci mzdových služieb aj mimo nich.

Záver:

Vďaka spolupráci s Payout má možnosť spoločnosť Accace EWA priniesť mnoho inovácií v spracovaní miezd. Automatizované riešenie nielenže ušetrí čas, ale zaistí aj bezpečný a bezproblémový platobný zážitok pre ich klientov. Využitím pokročilých technológií Payout, spoločnosť Accace EWA môže úspešne dosahovať svoj záväzok poskytovať špičkové mzdové služby v rýchlo sa rozvíjajúcom obchodnom prostredí.

BUSINESS MODEL KLIENTA 

EWA, čo znamená Earned Wage Access je nová finančná technológia, ktorá umožňuje zamestnancom prístup k časti svojich financií pred výplatou ich pravidelných miezd. Ide o alternatívu k tradičným pôžičkám a záväzkom, ktorá má za cieľ pomôcť zamestnancom vyrovnať si finančné potreby a naliehavé výdavky, ak sa ocitnú v krátkej finančnej tiesni pred plánovaným dátumom výplaty.

Ako to funguje:
  1. Spoločnosť, ktorá môže technológiu EWA využívať, musí byť integrovaná so mzdovým systémom.
  2. Zamestnanci majú prístup k mobilnej aplikácii alebo online platforme, kde môžu sledovať svoje odpracované hodiny, zaslané faktúry alebo výdavky.
  3. Na základe týchto údajov technológia vypočíta dostupnú sumu peňazí, ktorú môže zamestnanec vybrať zo svojej odpracovanej odmeny pred plánovaným dňom výplaty.
  4. Táto suma je zvyčajne obmedzená na určitý percentuálny podiel mzdy, aby sa zabránilo nadmernému vyberaniu peňazí a zamestnanci neostali bez finančných prostriedkov.
  5. Výber peňazí je zrealizovaný cez API Payout - Banklink, automaticky a v reálnom čase. A tak má zamestnanec financie pripísané na jeho účet v daný deň, kedy zadal požiadavku.

Výhody EWA (Earned Wage Access) zahŕňajú rýchly prístup k potrebným finančným prostriedkom, minimalizáciu potreby závisieť od pôžičiek s vysokými úrokovými sadzbami a nízke alebo žiadne poplatky za výber.

Martina Hanusová
Autor článku
Martina Hanusová
Chief Sales Officer

Payout News, Všetky články

Online platobné riešenie z dvoch pohľadov

Výber toho správneho poskytovateľa online platobnej služby by mala byť jedna z vecí, na ktoré sa treba dobre pripraviť. V tomto článku vám Martina Hanusová, ako Chief Sales Officer zo spoločnosti Payout bližšie predstaví naše...

Payout News, Všetky články

Payout – súčasťou prezidentskej delegácie v Kanade a USA 

Začiatok roku 2024 priniesol rýchle a výnimočné udalosti, medzi ktoré patrí a je aj obrovskou cťou pre spoločnosť Payout – sprevádzanie pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na oficiálnej návšteve Kanady a USA. Táto príležitosť...

Payout News, Všetky články

Autentifikátor vs. SMS kód: Vyššia bezpečnosť v Payout Banking

Bezpečnosť našich klientov je u nás na prvom mieste, a tak sme pred necelým rokom prišli s novinkou v Payout Banking, a to dvoj-faktorovým autentifikačným systémom – s autentifikátorom. Táto nová forma overovania poskytuje nie...