Všetky články, Payout Case Study

Inovácie v crowdfundingu: Prípadová štúdia Payout a Across Crowd

Spolupráca Payout a Across Crowd vznikla v roku 2022 s cieľom poskytnúť jedno komplexné riešenie pre crowdfundingovú platformu a umožniť investorom rýchlejší prístup k investovaniu. Vďaka tomu investor na platforme získava priamu možnosť participácie na investičných príležitostiach s vysokou rýchlosťou a efektivitou, čo predstavuje vynikajúcu príležitosť pre používateľov, ktorí ocenia jednoduchosť a komplexnosť riešení, ktoré obidve spoločnosti ponúkajú.

18. júla 2023 | 6 min.

Krátke predstavenie klienta

Už viac ako 20 rokov ponúka skupina Across svojim klientom jedinečné investičné riešenia a príležitosti. Prostredníctvom exkluzívnych investícií dokážu meniť životné prostredie, technologický pokrok, formovať zdravotníctvo a najmä vytvárať si vlastnú budúcnosť podľa svojich predstáv. S platformou Across Crowd sa alternatívne investície, ktoré boli doteraz dostupné iba pre privátnych investorov, priblížia aj bežným malým investorom. Táto platforma tiež umožňuje novým a inovatívnym firmám získať finančné prostriedky na svoj ďalší rozvoj prostredníctvom crowdfundingového financovania.

Bezpečné a pohodlné financovanie projektov

Spoločnosť Across Crowd disponuje tímom skúsených investičných manažérov, pre ktorých sú rýchlosť, efektívnosť a automatizácia interných procesov kľúčovými faktormi úspechu. Dokážu tak pomôcť projektom rýchlejšie dosiahnuť ich ciele a zabezpečiť, aby procesy prebiehali hladko a s minimálnym manuálnym zásahom. To pomáha udržiavať náklady a časové rámce pod kontrolou a zaručiť, že všetky zúčastnené strany sú spokojné so svojimi výsledkami.

Aby pokryli širokú paletu funkcií a služieb, hľadali viaceré riešenia, ktoré zaobstarajú bezpečné a pohodlné financovanie projektov. Medzi tie patria: 

  1. Kombinácia viacerých platobných možností, ako sú platobné karty alebo okamžité bankové prevody, ktoré zabezpečia, čo najväčšiu pohodlnosť pre ich investorov. 
  2. Finančné prostriedky musia byť uložené na chránených účtoch. 
  3. Možnosť automaticky nastaviť dátum zmrazenia prostriedkov do momentu ukončenia kampane. 
  4. Po ukončení kampane projektu sa prostriedky automaticky vyplatia, aby každá zainteresovaná strana dostala peniaze, na ktoré má nárok. 

Sme hrdí na to, že Payout ponúka všetky tieto funkcie a služby, ktoré zaisťujú bezpečné a pohodlné financovanie projektov na crowdfundingovej  platforme.

Komplexná služba pre vašu platformu crowdfundingu

Mottom crowdfundingových projektov je "Dosiahnuť viac spoločne". Spoločnosť Payout ponúka pohodlné platobné a integrovateľné riešenia, ktoré umožňujú zadávateľom projektov a investorom poskytnúť optimálne služby na ich crowdfundingovej platforme.

Pri financovaní projektov je dôležité, aby sa investori cítili pohodlne a bezpečne. Ak je služba financovania jednoduchá a jasná, pravdepodobnosť úspechu projektu na danej platforme sa zvyšuje. Spoločnosť Payout ponúka riešenia, ktoré umožňujú investorom slobodne si vybrať, ako chcú zaplatiť za svoje investície a navyše, im zaručuje istotu, že ich peniaze sú bezpečne uložené a pridelené k správnemu projektu.

Široké pokrytie platobných možností jednou integráciou

Pre Across Cword ponúkame rýchle a jednoduché spôsoby platby, ako sú bankové tlačidlá, platobné karty VISA a Mastercard, Google Pay, Apple Pay a QR kódy alebo zrýchlené bankové prevody. Platba prostredníctvom Payoutu sa okamžite zúčtuje na Platobnom účte Payout klienta Across Crowd - pričom jednotlivé projekty majú svoje vlastné podúčty v chránenom režime do ukončenia kampane.

Všetky údaje o vašej platforme

Across Crowd má v Payout Banking kompletnú transakčnú históriu projektu, ako sú prichádzajúce a odchádzajúce platby, detaily platieb a platiteľov či zostatky na separátnych účtoch k jednotlivým projektom. Payout Digital Banking pri ukončení investičného kola ponúka možnosť zadávať kritériá pre vyplatenie investície alebo vrátenie vkladov pri neúspešnej kampani.

S pomocou API sú údaje jednoducho sprístupnené do ďalších softvérov na prácu s nimi. Každý používateľ Payout Digital Banking má prístup k svojim údajom a môže spravovať svoje vlastné investičné projekty. Prístupové práva založené na rolách zaisťujú -bezpečnosť a súkromie pre všetkých používateľov.

Vyplatenie podľa plánu rozdelenia

Keď sa podarí úspešne financovať projekt na Across Crowd, spoločnosť Payout začne s vyplácaním financií projektu. V závislosti od podmienok projektu môžu byť vyzbierané prostriedky vyplatené buď v jednej sume alebo vo viacerých čiastkových platbách. Aby bolo možné spravodlivo rozdeliť platby medzi rôzne zúčastnené strany, Payout automaticky zadrží príslušné poplatky a provízie za používanie ich platformy a iných služieb a okamžite ich vyplatí tým, ktorí na ne majú nárok. To znamená, že zadávateľ projektu a ostatní poskytovatelia služieb na platforme dostanú svoje peniaze bez zbytočného čakania alebo nejasností.

Automatické vrátenie platieb v prípade neúspešnosti projektu 

Keďže nie všetky projekty na crowdfundingovej platforme Across Crowd sú úspešné a nedokážu získať dostatok financií, je dôležité, aby dokázali, čo najjednoduchšie zabezpečiť vrátenie peňazí investorom. V prípade, žeby sa projekt nepodarilo úspešne dokončiť a nesplnia sa definované požiadavky na vyplatenie, Payout sa postará o bezpečné vrátenia peňazí investorom. To znamená, že všetci investori dostanú svoje vklady späť rovnakým spôsobom, akým boli uskutočnené. Investorom sa vrátia ich investície plne automaticky. 

​​Využitím automatizovaných nástrojov a procesov od Payout, Across Crowd úspešne eliminovala potrebu manuálneho vrátenia investícií do konkrétneho projektu. Nový postup prináša investorom výhodu, že finančné prostriedky sa im vrátia na účet v priebehu niekoľkých minút po ukončení kampane. Takýto spôsob rýchlejšieho vrátenia investícií je pre nich -atraktívnejší a prispieva k zvýšeniu dôvery voči spoločnosti Across Crowd.

Martina Hanusová
Autor článku
Martina Hanusová
Chief Sales Officer

Payout News, Všetky články

Payout – súčasťou prezidentskej delegácie v Kanade a USA 

Začiatok roku 2024 priniesol rýchle a výnimočné udalosti, medzi ktoré patrí a je aj obrovskou cťou pre spoločnosť Payout – sprevádzanie pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na oficiálnej návšteve Kanady a USA. Táto príležitosť...

Payout News, Všetky články

Autentifikátor vs. SMS kód: Vyššia bezpečnosť v Payout Banking

Bezpečnosť našich klientov je u nás na prvom mieste, a tak sme pred necelým rokom prišli s novinkou v Payout Banking, a to dvoj-faktorovým autentifikačným systémom – s autentifikátorom. Táto nová forma overovania poskytuje nie...

Payout Case Study, Všetky články

Efektívnejšie výplaty miezd: Prípadová štúdia Accace EWA a riešenia Payout

Po prvýkrát prinášajú na Slovensko spoločne Accace, TULIP a InvAce progresívnu technológiu EWA. Podporujú tak spoločnosti, ktoré chcú vychovávať svojich zamestnancov a pozdvihnúť benefity na vyššiu úroveň. Riešenie spolupracuje aj s našou finančnou inštitúciou Payout,...